Coaching

 

Som udgangspunkt kan alle coaches. Der er dog to forudsætninger som skal være til stede. Den første er et reelt ønske om forandring, den anden er evnen til at reflektere. Coaching er din helt egen proces, og det betyder at du er fokuspersonen og jeg er midlet.

 

Hvis du forestiller dig, at dit liv er inden for cirklen af en lyskegle, er det min opgave som coach, at hjælpe dig til at se forbi lyskeglen eller udvide den. Derved er det muligt at finde - eller genfinde - de ressourcer og kompetencer du besidder, og som kan styrke dig til at opnå de ønsker om forandring og mål du har sat dig.

 

Som mennesker har vi alle en masse overbevisninger om os selv, som vi igennem et liv har gjort os en masse erfaringer med og som oftest også er blevet bestyrket og bekræftet igennem vores relationer. Overbevisninger kan være støttende eller begrænsende i ens liv, men når man ønsker at forandre noget i sit liv, skyldes det ofte, at de overbevisninger, der i en tidligere livssituation har været støttende, nu er blevet en byrde, og begrænser en i at udvikle sig og nå det man ønsker.

 

Det snedige ved overbevisninger er, at vi som oftest ikke er bevidste om dem, og derfor bare bevæger os rundt i en cirkel og gentager de samme mønstre. Det gode ved overbevisninger - selvom de kan være genstridige – er, at de kan erstattes af nye og mere hensigtsfulde overbevisninger.

 

Eksempel på indledning på coaching

 

Coach: ”Hvad er din største udfordring ift. til at nå dit nuværende mål indenfor din fodbold?”

Spiller: ”Jeg har ikke nok selvværd, det siger min træner i hvert fald.”

Coach: ”Hvad mener du selv? Er det det, der er problemet, eller er der noget andet som forhindrer dig?”

Spiller: ”Det ved jeg ikke... nej, jeg har altid haft et dårligt selvværd”

Coach: ”Så i stedet for at have et dårligt selvværd, hvordan ønsker du så at have det?”

 

I coaching er der to ting, der kan arbejdes med at ændre på: Den virkelighed du lever i, eller din opfattelse af virkeligheden. Din levede virkelighed handler om, hvad dit liv faktisk består af. Det kunne f.eks. være spørgsmål som: ”Skal jeg søge nyt job?”. Din opfattelse af virkeligheden handler derimod om, hvilken tilgang du har til dit liv. Det kunne f.eks være spørgsmål som: ”Hvordan vil jeg gerne have det, når jeg er på arbejde?”. Fordi coachingen er din egen proces, er det min opgave at lytte til dine tanker, og hjælpe dig med at få stillet nogle af de spørgsmål, du måske ikke selv tør stille, eller måske ikke har tænkt på at få stillet endnu.

 

Til sidst vil jeg nævne, at coaching er en fremadrettet proces, og intet har at gøre med terapi. Det eneste tidspunkt vi i fællesskab bevæger os tilbage i tiden på, er der hvor vi skal finde undtagelserne til dine nuværende overbevisning, og opdage eller genopdage de ressourcer, du havde, inden du fik den overbevisning, der nu forhindrer dig i at udvikle dig, tage magten over dit liv og nå dine mål.

Scan koden og få KSH'S
kontaktoplysninger direkte

ind på din smartphone

Copyright © Kroppensh.dk